Van vaag idee naar concreet toekomstbeeld

In mijn aanpak stel ik kritische vragen om het probleem te begrijpen en doorgronden. Heb je een vaag idee bij waar je naartoe wilt, maar weet je nog niet hoe je daar kunt komen? Dan help ik je verder.
Tafel die vol ligt met papier en stiften. Simon is aan het schetsen.

Je hoeft niet alles zeker te weten om te kunnen beginnen

Mijn waarde zit in het ontdekken, prototypen en valideren van nieuwe productideeën. Ik laat op een tastbare manier zien hoe strategieën kunnen werken door diepgaand klantonderzoek te doen en realistische prototypes te maken. Een paar weken of maanden later lever ik een gevalideerd concept op. Klaar voor jou om te implementeren.

Ik kom het beste tot mijn recht als er duidelijke kaders zijn. Zijn die er nog niet? Dan zorgen we samen voor structuur en focus, zodat we de juiste dingen doen. Is al bepaald wat de oplossing is en ben je op zoek naar iemand die alleen maar uitvoert? Dan kan ik je helaas niet verder helpen.

Close-up van een stift op een vel papier.
Twee personen zitten achter een laptop.

Kijk verder dan je pixel lang is

Mijn designproces typeert zich door te zoeken naar verbanden en onderliggende patronen. Ik kijk verder dan alleen naar wat het oplevert, maar ook naar de gevolgen voor de lange termijn. Vraagstukken benader ik vanuit een holistisch perspectief, hierdoor houd ik rekening met het grotere geheel. Zo ontwerpen we samen een duurzame en inclusieve oplossing.

Begrijpen en verdiepen

Onderzoeken

Context is allesbepalend. Daarom stel ik vanuit nieuwsgierigheid vragen over waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Ik druk door op de zere plek. Niet om vervelend te doen, maar om tot de essentie te komen. Daarin neem ik niet snel genoegen met het eerste antwoord. Ik kijk naar wat er al is en doe met empathie onderzoek om nieuwe dingen te leren.

Een helder vraagstuk

Structureren

Verschillende soorten onderzoek geven ons informatie en inzichten. Dat gebruiken we om samen een richting te kiezen. We formuleren een scherpe ontwerpvraag waarbij de mensen waarvoor we ontwerpen centraal staan. Dit zorgt ervoor dat we tot een bruikbare oplossing komen en ons niet blindstaren op bedrijfsdoelen.

Van idee naar prototype

Ontwerpend testen

Ik breng ideeën tot leven met realistische prototypes. Deze gebruik ik om concepten te testen in de echte wereld. In het proces van onderzoeken en ontwerpen probeer ik uitsluiting te beperken en houd ik mij aan toegankelijkheidsrichtlijnen.

Naar een (betere) oplossing

Proberen en leren

Jij dacht dat we er al waren? We zijn pas net begonnen. Door de resultaten te meten en in gesprek te blijven met mensen weten we of onze oplossing een succes is. Ook zien we wat er beter kan, want we zijn nooit uitgeleerd.

Wat ik belangrijk vind

Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Luister met de intentie om te begrijpen. Zonder (voor)oordelen. Bekijk het vraagstuk altijd vanuit verschillende perspectieven. Blijf vragen stellen.

Gebruik je privilege

Spreek je uit tegen onrecht en maak ruimte voor anderen. Zet je in voor gelijkwaardigheid. Deel je kennis en netwerk. Wees je bewust van de gevolgen van je (ontwerp)keuzes.

Maak van loslaten een houvast

Weet dat dingen nooit af zijn. Gebruik die gedachte als geruststelling. Laat wat je doet en hoe je je inzet, nooit afhangen van wat je aantreft.

Mijn aanpak in de praktijk

Filter

Zilveren Kruis

Nederlanders meer inzicht geven in hun eigen gezondheid

Young Impact

Jongeren helpen hun maatschappelijke waarde te ontdekken

Capsule

Mensen snel en zorgeloos hun medicijnen laten ontvangen

Vragenvuurtje

Wat lever je meestal op?

Elke ontwerpvraag is anders, dus dat is lastig te zeggen. Ik kijk altijd naar wat er nodig is om het gewenste doel te behalen. Om je toch een idee te geven van wat je van mij kunt verwachten, heb ik op een rijtje gezet wat ik normaal gesproken oplever.

 • Script met hypotheses en vragen — Voor kwalitatief interview, usability test of concept validatie
 • Samenvatting onderzoeksinzichten — Met onderbouwing en quotes, in Miro of als PDF
 • Strategisch document — Aanleiding en context, visie, strategie en meetplan
 • Ruwe ideeën en oplossingen — In woord, schets en/of storyboard
 • Digitaal prototype — Ongeveer 25-30 schermen, in Figma of Framer
 • Design rationale — Onderbouwing van het concept en mogelijke (technische) implicaties
 • Inzichten en aanbevelingen – Op basis van validatie bij doelgroep

Hoe zien projecten eruit waar jij aan meewerkt?

Elk project is uniek en vereist een aanpak die aansluit bij het vraagstuk. Ik sluit het liefst aan wanneer de strategische vragen opkomen. Ik help om een plan te maken om het probleem op te lossen. Waar staan we? Waar willen we naartoe? Hoe komen we daar en wat is daarvoor nodig? Wanneer hebben we ons doel bereikt? Hoe ziet dat er dan uit?

Vervolgens gebruik ik verschillende methodieken om meerdere ideeën te onderzoeken, prototypen en valideren. Ik lever bruikbare innovatie voor toekomstgerichte teams, product leads en organisaties die willen of zelfs moeten veranderen. Daarbij richt ik me op duurzame en sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Op welke manier houd jij rekening met duurzaamheid en inclusiviteit?

Als ontwerper en strateeg voel ik de verantwoordelijkheid om gewetensvragen te stellen die ervoor zorgen dat iedereen in het team nadenkt over duurzaamheid, inclusiviteit en gelijkheid. In de praktijk doe ik in ieder geval deze dingen:

 • Ontwerpen conform richtlijnen voor toegankelijkheid (WCAG 2.1, niveau AA)
 • Werving van respondenten voor onderzoek vindt plaats door middel van een inclusieve vragenlijst en volgens GDPR wetgeving
 • Ontwerpen conform Privacy by Design principe
 • Rekening houden met alle mogelijke scenario’s, voorbij de norm
 • Mijn expertise inzetten voor projecten die bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Wat is jouw uurtarief?

Voordat ik vragen over mijn tarief beantwoord ben ik allereerst benieuwd wat je nodig hebt. Wat zou er gebeuren als het probleem met mijn expertise niet wordt opgelost? Wat is er nodig om het gewenste doel te bereiken? De antwoorden op deze vragen geven richting aan ons gesprek over wat het zou moeten kosten. Mijn uitgangspunt is dat je betaalt voor de waarde die ik lever. Niet voor mijn tijd.

Ik ben een recruiter en heb een interessante opdracht voor je. Interesse?

Leuk dat je mij overweegt voor deze opdracht. Omdat ik opdrachten uit mijn eigen netwerk haal heb ik geen behoefte om met recruiters samen te werken. Klik hier voor meer informatie.

Klaar om impact te maken?

Samen maken we de wereld duurzaam en toegankelijk