Verantwoord ontwerp voor een betere wereld

Ethiek, digitalisering en inclusiviteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ontwerpvak wordt hierdoor complexer. Dit spanningsveld vraagt om ontwerpers die hun verantwoordelijkheid nemen door zorgvuldig om te gaan met de invloed die zij hebben.
Een hond in cartoonstijl die in een brandend gebouw zit, met een spreekballon: 'This is fine'.

© This Is Fine meme - K.C. Green

Hoe vind je zelf dat het gaat?

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: de wereld staat in de fik en het is jouw schuld. Of nou ja, misschien niet helemaal. Maar je hebt er wel een aandeel in. En die is groter dan je misschien zelf in de gaten hebt.

Want commerciële belangen winnen het nog te vaak van onze morele waarden. Er worden onnodig veel gegevens gevraagd en bewaard van mensen, om ze zogenaamd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Terwijl het eigenlijk om marketing en sales draait.

Ook zijn veel digitale producten, processen en systemen niet begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen. Met als gevolg dat we mensen uitsluiten die niet tot de norm behoren.

Geen flauwekul meer. Tijd voor actie.

We zijn digitaal doorgeslagen omdat we processen en diensten digitaliseren als doel. Zonder te kijken of het wel ethisch verantwoord is, het mensen echt verder helpt en het daadwerkelijk een probleem oplost. En omdat we niet direct de gevolgen ervaren is het makkelijker om onszelf te ontdoen van verantwoordelijkheid. Maar als we niks doen, houden we een systeem van onderdrukking en ongelijkheid in stand.

We moeten zorgvuldig omgaan met onze machtspositie, want we hebben veel meer invloed dan we denken. Doe dus een beroep op je geweten. Wees bewust van je impact. Laat je handelen een manier zijn om het vuur te blussen.

Waar ik me voor inzet

Een veilige, (digitale) plek creëren waar mens, dier en natuur (h)erkend, verwelkomd en gerespecteerd wordt. Een wereld die verbindt, waarin vooroordelen en hokjesdenken wordt doorbroken.

Op naar een duurzame en inclusieve wereld

In mijn rol als ontwerper ben ik me bewust van de gevolgen van mijn keuzes op mens, milieu en maatschappij. Daarom gebruik ik mijn creativiteit om sociaal-maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Ik spreek me uit tegen onrecht en zet me in voor een duurzame en toegankelijke wereld.

Een wereld die verbindt, waarin vooroordelen en hokjesdenken wordt doorbroken. Door recht te doen aan de verschillen, in plaats van eraan voorbij te gaan. Ik wil een veilige, (digitale) plek creëren waar mens, dier en natuur (h)erkend, verwelkomd en gerespecteerd wordt.

Gewetensvol handelen

Ik geloof dat ik als ontwerper de verbindende factor ben door te laten zien dat we allemaal gelijk zijn. Door met geweten en verantwoordelijkheid keuzes te maken. Dit is hoe ik dat doe.

Spreken met een boodschap

Ik gebruik mijn stem om me uit te spreken over het belang van ethiek, inclusiviteit en duurzaamheid binnen de creatieve sector. Dat doe ik tijdens onze samenwerking, als spreker en met artikelen op social media. Je zelfbewustzijn en kritisch denkvermogen wordt hierdoor uitgedaagd, zodat je zelf weloverwogen keuzes te maken.

Ruimte voor de volgende generatie

Vanuit kwetsbaarheid en openheid creëer ik een veilige plek voor de volgende generatie ontwerpers om zichzelf te ontwikkelen. Als design mentor laat ik ze zien dat zij met hun werk een positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij en het klimaat.

Delen is vermenigvuldigen

Mijn kennis en skills doneer ik aan De Nieuwe Gevers en ADPList. Zo help ik goede doelen en internationaal ontwerptalent om bij te dragen aan een betere wereld. Van mijn winst doneer ik 1% aan organisaties die zich inzetten voor de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Ontwerpen voor iedereen

Als UX strateeg gebruik ik mijn creativiteit en strategisch denkvermogen om duurzame en sociaal-maatschappelijke organisaties verder te helpen. Ik zet mijn privilege in om ervoor te zorgen dat we ontwerpen voor iedereen.

Klaar om impact te maken?

Samen maken we de wereld duurzaam en toegankelijk