Skip to main content

Een veilige, digitale plek voor mens, dier en natuur

In een uitdagende tijd waarin complexe systemen niet meer goed werken en we voor grote verschuivingen staan, hebben we ontwerpers nodig die hun verantwoordelijkheid nemen. Door zorgvuldig de kracht van ontwerp in te zetten voor positieve maatschappelijke verandering.
Een hond in cartoonstijl die in een brandend gebouw zit, met een spreekballon: 'This is fine'.

© This Is Fine meme - K.C. Green

Hoe vind je zelf dat het gaat?

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: de wereld staat in de fik en het is jouw schuld. Of nou ja, misschien niet helemaal. Maar je hebt er wel een aandeel in. En die is groter dan je waarschijnlijk zelf in de gaten hebt.

Commerciële belangen winnen het nog te vaak van onze morele waarden. Er worden onnodig gegevens gevraagd en bewaard van mensen, om ze zogenaamd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Terwijl het eigenlijk om marketing en sales draait.

Te veel digitale producten, diensten en processen zijn niet begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen. Met als gevolg dat er mensen worden uitgesloten en er ongelijkheid ontstaat.

Geen flauwekul meer. Tijd voor actie.

We zijn digitaal doorgeslagen omdat we processen en diensten digitaliseren als doel. Zonder te kijken of het wel ethisch verantwoord is, het mensen echt verder helpt en het daadwerkelijk een probleem oplost. Omdat we niet direct de gevolgen ervaren, is het makkelijker om onszelf te ontdoen van verantwoordelijkheid. Doen we niks, dan houden we een systeem van onderdrukking en ongelijkheid in stand.

We moeten zorgvuldig omgaan met onze machtspositie, want we hebben veel meer invloed dan we denken. Doe dus een beroep op je geweten. Wees bewust van je impact. Laat je handelen een manier zijn om het vuur te blussen.

Mijn missie

Een veilige, digitale plek creëren waar mens, dier en natuur (h)erkend, verwelkomd en gerespecteerd wordt.

Op naar een duurzame en inclusieve wereld

In mijn rol als ontwerper ben ik me bewust van de gevolgen van mijn keuzes op mens, milieu en maatschappij. Daarom gebruik ik mijn creativiteit om sociaal-maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Ik spreek me uit tegen onrecht en zet me in voor een duurzame en toegankelijke wereld.

Een wereld die verbindt, waarin vooroordelen en hokjesdenken wordt doorbroken. Door recht te doen aan de verschillen, in plaats van eraan voorbij te gaan. Ik wil een veilige, digitale plek creëren waar mens, dier en natuur (h)erkend, verwelkomd en gerespecteerd wordt.

Principes

Wat ik belangrijk vind

Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Luister met de intentie om te begrijpen. Zonder (voor)oordelen. Bekijk het vraagstuk altijd vanuit verschillende perspectieven. Blijf vragen stellen. Laat je leiden door je nieuwsgierigheid naar mensen.

Gebruik je privilege

Spreek je uit tegen onrecht en maak ruimte voor anderen. Zet je in voor gelijkwaardigheid. Deel je kennis en netwerk. Wees je bewust van de gevolgen van je (ontwerp)keuzes.

Maak van loslaten een houvast

Weet dat dingen nooit af zijn. Gebruik die gedachte als geruststelling. Laat wat je doet en hoe je je inzet, nooit afhangen van wat je aantreft. Zet je zorgen om in actie voor rechtvaardigheid en gelijkheid.

Gewetensvol handelen

Wat ik doe om mijn missie te bereiken

Simon aan het schetsen met een marker op papier.
Ontwerpen voor én met iedereen

Als UX strateeg gebruik ik mijn verbeeldingskracht en strategisch denkvermogen om duurzame en sociaal-maatschappelijke organisaties verder te helpen. Door verschillende menselijke perspectieven mee te nemen in het ontwerpproces, zorgen we dat iedereen gelijkwaardig meebouwt aan de samenleving van morgen.

Begeleiden van de volgende generatie

Vanuit kwetsbaarheid en openheid creëer ik een veilige plek voor de volgende generatie ontwerpers om zichzelf te ontwikkelen. Als design mentor laat ik ze zien dat zij met hun werk een positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij en het klimaat.

Simon staat in een kamer met grote ramen. Hij heeft zijn handen in elkaar gevouwen.
Zeggen waar het op staat

Ik gebruik mijn stem om me uit te spreken over het belang van ethiek, inclusiviteit en duurzaamheid binnen de creatieve sector. Dat doe ik tijdens onze samenwerking, als spreker en met artikelen op social media. Door kritische vragen te stellen en er niet omheen te draaien, word je uitgedaagd om beter na te denken over jouw verantwoordelijkheid bij het vormgeven van positieve maatschappelijke verandering.

Klaar om impact te maken?

Samen maken we de wereld duurzaam en toegankelijk