Mensen helpen bij het verduurzamen van hun woning en leefstijl

Een man en vrouw staan voor een huis met zonnepanelen op het dak.

Klant
Greenchoice

Thema
Energie en duurzaamheid

Uitdaging

Een energiecrisis, toenemende concurrentie door de vrije energiemarkt en kleinere marges zorgen ervoor dat het huidige verdienmodel van Greenchoice onder druk staat. Ook hebben duurzaam georiënteerde consumenten meer keuzemogelijkheden en stappen zij vaker over naar een andere groene aanbieder.

Greenchoice moet veranderen. Daarom willen ze doorgroeien van groene energieleverancier naar een duurzaamheidspartner. De vraag was om inzichtelijk en tastbaar te maken wat deze verandering in de praktijk betekent voor klanten en de organisatie.

Mijn rol

Als UX strateeg en ontwerper was ik verantwoordelijk voor het tastbaar maken van de bedrijfsstrategie. Als sparringspartner van het managementteam en de product lead hielp ik bij het verkennen en uitwerken van de uitdagingen, implicaties en invulling van het duurzaamheidsplatform. Daarnaast deed ik onderzoek, conceptontwikkeling en ontwerp voor bestaande en toekomstige productproposities.

Het systeem begrijpen

Zicht krijgen op alle uitdagingen

Bij aanvang waren er nog veel onduidelijkheden over wat het platform precies is en hoe dit wordt ingevuld. Door interviews af te nemen bij collega’s van verschillende afdelingen kreeg ik een gevoel bij welke uitdagingen er speelden.

Alle uitkomsten van mijn onderzoek over markt, concurrentie en de organisatie heb ik naast elkaar gelegd. Hierdoor kreeg ik beter inzicht in de organisatie en het systeem waar Greenchoice onderdeel van is.

Interne analyse
Interviews met collega’s van verschillende afdelingen

Deskresearch
Onderzoek naar concurrentie en trends in de energie -en duurzaamheidsmarkt

Definiërend onderzoek
Onderzoek naar de verhouding van Greenchoice ten opzichte van economie, politiek en cultuur

Debrief
Samenvatting van aanleiding, context, doel en doelgroep van het duurzaamheidsplatform

Een grid van verschillende onderzoeksresultaten en modellen.

De kracht van verbeelding

Een verhaal van echte mensen

Om in actie te komen zijn er inspirerende verhalen nodig die een tastbare toekomst laten zien. Zodat iedereen voor zichzelf een waardevol handelingsperspectief herkent. Een verhaal vertellen van echte mensen met specifieke frustraties, behoeften en uitdagingen zorgt ervoor dat collega’s zich kunnen identificeren met het vraagstuk.

Bij de ontwikkeling van de klantprofielen en scenario’s heb ik diversiteit als uitgangspunt genomen, om ervoor dat zorgen dat we voor iedereen een oplossing kunnen bieden. Door de klantprofielen centraal te zetten in de verkenning van openstaande vraagstukken, zorgden deze voor verbinding tussen collega’s van verschillende afdelingen.

Klantprofielen met context, gedrag, pijnpunten en touchpoints. Op de achtergrond wordt in storyboards het verhaal van het klantprofiel vertelt.
Mensen staan rondom een tafel een aantal schetsen te bespreken.

Verandering in gang zetten

Antwoord geven op de grote vragen

Tijdens workshops voerden alle deelnemers uitdagende denkoefeningen uit. Zo konden we in een gesprek samen verkennen welke richting we op wilden. Een aantal centrale vragen waren:

  • Hoe gebruiken we data van platformgebruikers?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen ons gaan zien als duurzaamheidspartner?
  • Hoe kunnen we inkomsten genereren via het platform?
  • Hoe gaan we samenwerken met partners?
  • Hoe zorgen we ervoor dat platformgebruikers de kennis en tools hebben om te verduurzamen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die wil verduurzamen met/via Greenchoice mee kan doen?

Een inspirerend vooruitzicht

Vormgeven van de toekomst

Door met speculatief ontwerp de bedrijfsstrategie tastbaar en concreet te maken, kan iedereen over hetzelfde praten. Zo komen alle vraagstukken tot leven en ontstaan er geen warrige zijpaden. Deze visuele klantreis geeft een helder beeld bij hoe het platform in de praktijk werkt en eruit ziet. Ook zijn de ontwerpen terug te herleiden naar een fase in de klantreis en een van de strategische pijlers van het duurzaamheidsplatform.

Dia's van een presentatie over de toekomstvisie van het duurzaamheidsplatform

Alles logisch samenbrengen

Richting geven aan het digitale landschap

De verandering van energieleverancier naar duurzame partner betekent ook een andere manier van samenwerken. Bij de product owners ontstond de vraag hoe alle content en proposities op een logische manier samengebracht kan worden. In een aantal interviews en workshops hebben we deze vraag verkent en ontleed. Het resultaat is een way of working document.

De principes die geformuleerd zijn in dit document dienen als uitgangspunten bij de ontwikkeling en verbetering van digitale product -en dienstverlening. Door de visie van de product owners uit te werken laten we op een tastbare manier zien waar we naartoe werken. Ook laat het document zien wat we belangrijk vinden, geeft inzicht in onze aanpak en wat we doen om duurzame keuzes toegankelijk te maken voor iedereen.

Een mock-up van een nieuwe homepage voor Greenchoice.nl
Een collage van assets uit het Greenchoice Design System.

Proposities ontwerpen en optimaliseren

In gesprek blijven met mensen

Naast het verkennen van de toekomst, heb ik ook bestaande proposities verbeterd en nieuwe proposities ontwikkeld. Zo zijn de digitale aanvraagflows voor Zonnepanelen en Groene Laadpas geoptimaliseerd na diepgaand klantonderzoek. Ook hebben we de Bespaarhulp ontworpen: een tool waarmee je kunt ontdekken hoe je energie kunt besparen. Van gratis bespaartips tot grote maatregelen.

Simon in gesprek met een respondent. Aan de linkerkant een slide met uitkomsten. Aan de rechterkant een Miro-bord met alle inzichten.

Samen vormgeven aan verandering?

Ik help je graag verder met jouw vraagstuk